FAKULTETLER we HÜNÄRLER

Biziň programmamyz  we okuw metodikamyz mydama ýokary 

derejede kämilleşdirilýär, häzirki zaman şertlerinde döwrebap uýgunlaşdyrylýar

we aşakdaky fakultetlerde ornuny tutup okuw prosesleri boýunça bölünýär:

 

 

 

  • Bilgi Teknolojisi Fakültesi
  • organiki maddalaryň  tehnologiýasy fakulteti
  • himiýa tehnologiýasynyň we tehnikasynyň fakulteti
  • neşirýat  we çaphana  işleri fakulteti
  • inžener-ykdysadyýet fakulteti
  • tokaý hojalyk fakulteti
  • tehnologiýa we tokaý senagaty tehnikalary fakulteti
  • gaýbana falulteti
  • işgärleriň bilimini artdyrmak we kwalifikasiýasyny ýokarlandyrmak fakulteti

 

Bilgi Teknolojisi Fakültesi